Hoolitse oma küünla eest!

 

Et Su VahaValguse küünal põleks hästi, soovitame Sul oma küünla eest hoolitseda.


Selleks jälgi neid lihtsaid juhiseid:

1.     Soovitame põletada mesilasvaha küünlaid 2-3 tundi korraga;

2.     Jälgi, et taht ei oleks liiga pikk (vajadusel lõika tahti);

3.     Tahti ei tohi kunagi kustutada puhkudes;

4.     Taht kustuta alati:

  •  selleks ette nähtud leegi summutajaga
  •  abivahenditega (tikk või hambaork) vaha sisse lükates, JÄLGI, et taht jääks ilusti püsti
  • nagu vanal ajal – märgade näppudega.
NB! Nii ei teki vingugaasi ja taht läheb uuesti süütamisel paremini põlema!

5.     Kui küünla leek on väike - vaha on palju ja taht lühike. Järelikult on küünalt kaua põletatud, kustuta leek. Vaha kivistub/tõmbub kokku ja saad uuesti süüdata küünla. Nii on taht õige pikkusega;

6.     Vajadusel lükka küünla ääri sissepoole, siis põleb küünal ühtlaselt lõpuni,

7.     Kuna küünal on 100% looduslik, siis tekib aja jooksul küünla peale õrn valge kiht. See näitab, et küünal on lisaainete vaba. Valge kihi eemaldamiseks soojenda küünalt juuksefööniga. Vajadusel saab kihi maha ka peos soojendades või näppudega hõõrudes.

8.     Jälgi rangelt tuleohutusnõudeid! (Ära jäta küünalt kunagi täiskasvanu järelvalveta ja alati pane küünal aluse peale.)


Take care of your candle!


We recommend that you take care of your candle so that your bees wax Candle burns well.

To do this, follow these simple steps:

1. We recommend burning beeswax candles for 2-3 hours at a time;
2. Make sure that the wick is not too long (cut the wick if necessary);
3. The wick should never be erased by bursts;

4.     Always erase wick:

  • with a dedicated flame retardant
  • Inserting wax with aids (pin or toothpick), make sure the wick remains upright
  • Like in the old days - with wet fingers.

NB! This prevents carbon monoxide and will burn better when re-ignited!

5. If the candle flame is low - the wax is large and the wick is short. Consequently, the candle has been burned for a long time, extinguish the flame. The wax will harden / shrink and you can light the candle again. So the will is the right length;

6.    If necessary, push the edges of the candle inward, then the candle will burn evenly,

7.    Since the candle is 100% natural, a gentle white layer will develop over time.
This indicates that the candle is free of additives. To remove the white layer, warm the candle with a hairdryer. If necessary, the layer can also be peeled off by warming it up or rubbing it with your fingers.

8.    Strictly observe the fire safety regulations! (Never leave a candle unattended by an adult and always place the candle on a stand.)